امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:00:55 AM 1398 / 11 / 03
 
  • برنامه برگزاری امتحانات دانشجویان کارشناسی ارشد مدارک پزشکی در پایان نیمسال دوم 90-89

 

رشته

تاریخ

کارشناسی ارشد مدارک پزشکی

ورودی مهر 88 ( ترم چهارم )

کارشناسی ارشد مدارک پزشکی

ورودی مهر 89 ( ترم اول )

شنبه

28/03/90

 

زبان اختصاصی2

12-10

یکشنبه 29/03/90

 

 

دوشنبه 30/03/90

 

 

سه شنبه 31/03/90

اطلاع رسانی پزشکی

12-10

روش تحقیق در علوم بهداشتی

اطلاع رسانی پزشکی

12-10

چهارشنبه 01/04/90

 

 

پنج شنبه

02/04/90

 

 

جمعه 03/04/90

*******************

شنبه 04/04/90

 

آمار حیاتی پیشرفته

12-10

یکشنبه 05/04/90

 

 

دوشنبه 06/04/90

 

 

سه شنبه 07/04/90

 

کامپیوتر و تکنولوژی جدید در بخش مدارک پزشکی

12-10

چهارشنبه 08/04/90

 

 

پنج شنبه 09/04/90

تعطیل = مبعث حضرت رسول اکرم (ص)

جمعه 10/04/90

******************

شنبه 11/04/90

 

سیستم های نامگذاری و طبقه بندی بیماریها

12-10

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر