امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:04:26 AM 1398 / 07 / 26
 
  • برنامه برگزاری جلسات ژورنال کلاب دانشجویان کارشناسی ارشد مدارک پزشکی در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89

 

نام و نام خانوادگی دانشجو

تاریخ برگزاری

فاطمه اباذری

9/12/89

منیره صادقی

23/12/89

اسماعیل عظیمی

29/1/90

مریم علیپور

12/2/90

اعظم حاج محمد حسینی

26/2/90

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر