امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

5:32:36 PM 1396 / 12 / 05
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1396 / 12 / 02  -10:9 تعداد مشاهدات :33

تاریخ حذف و اضافه

--1396 / 11 / 28  -9:57 تعداد مشاهدات :42

برنامه تفکیکی بخش های مختلف کارآموزی در نیمسال دوم 97-96

--1396 / 11 / 24  -11:2 تعداد مشاهدات :79


--1396 / 11 / 23  -9:43 تعداد مشاهدات :45


--1396 / 11 / 23  -8:29 تعداد مشاهدات :77

برنامه کارآموزی رشته فیزیک پزشکی _ رادیولوژی در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97

--1396 / 11 / 19  -12:19 تعداد مشاهدات :87

طرح دروس ارائه شده گروه هوشبری در نیمسال دوم 97-96

--1396 / 11 / 18  -12:20 تعداد مشاهدات :63

گذراندن دوره های آموزشی ذیل و ارائه مدرک آن به آموزش دانشکده قبل ازفارغ التحصیلی الزامی است.

--1396 / 11 / 18  -10:46 تعداد مشاهدات :78

تارخ امتحانات میان ترم

--1396 / 11 / 18  -8:7 تعداد مشاهدات :68

دانشجویانی که تمایل دارند استاد مشاور دیگری از نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 انتخاب نماینددرخواست مکتوب خود را به مسئول اساتید مشاور دانشکده سرکار خانم دکتر فاطمه رنگرز جدی یا واحد آموزش دانشکده تحویل نمایند .

--1396 / 11 / 18  -7:58 تعداد مشاهدات :50


--1396 / 11 / 16  -9:58 تعداد مشاهدات :80


--1396 / 11 / 15  -9:55 تعداد مشاهدات :87

در این جلسه سرکارخانم فخرالسادات میرحسینی موضوع " مفاهیم پایه اموزشی با تاکید بر آموزش و یادگیری " را ارائه نمودند.

--1396 / 11 / 14  -13:13 تعداد مشاهدات :96


--1396 / 11 / 14  -10:8 تعداد مشاهدات :48

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: