امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:56:55 PM 1397 / 07 / 23
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1397 / 07 / 23  -7:48 تعداد مشاهدات :11


--1397 / 07 / 22  -14:15 تعداد مشاهدات :19


--1397 / 07 / 21  -13:20 تعداد مشاهدات :38

طرح درس

--1397 / 07 / 21  -12:29 تعداد مشاهدات :16


--1397 / 07 / 17  -9:8 تعداد مشاهدات :67

ثبت نام بیست و هفتمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه از ۱۰ مهرماه سال جاری آغاز گردید

--1397 / 07 / 14  -14:26 تعداد مشاهدات :40

طرح دروس ارائه شده برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی و سایر رشته ها

--1397 / 07 / 08  -12:42 تعداد مشاهدات :69


--1397 / 07 / 07  -8:8 تعداد مشاهدات :157

جلسه معارفه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در سال تحصیلی جدید

--1397 / 06 / 27  -10:55 تعداد مشاهدات :333

جلسه توجیهی کارآموزی در تاریخ 97/06/31 برگزار میشود

--1397 / 06 / 24  -13:44 تعداد مشاهدات :103

تاریخ جلسه توجیهی کارآموزی

--1397 / 06 / 24  -11:53 تعداد مشاهدات :86

تاریخ جلسه توجیهی کارآموزی

--1397 / 06 / 21  -14:17 تعداد مشاهدات :104

برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی رشته رادیولوژی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

--1397 / 06 / 21  -14:9 تعداد مشاهدات :149


--1397 / 06 / 21  -12:22 تعداد مشاهدات :137

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: