حضرت فاطمه سلام الله علیهافرمودند :آن گاه که در روز قیامت برانگیخته شوم ، گناهکاران امّت پیامبر اسلام را شفاعت خواهم کرد .  (منبع : کتاب عوالم. جلد 11. صفحه 487.طبق نقل نهج الحیاة. صفحه205 )

3:15:33 PM 1395 / 12 / 01
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1395 / 12 / 01  -11:47 تعداد مشاهدات :27


--1395 / 11 / 30  -8:58 تعداد مشاهدات :31


--1395 / 11 / 27  -10:58 تعداد مشاهدات :34


--1395 / 11 / 26  -12:24 تعداد مشاهدات :39


--1395 / 11 / 25  -12:19 تعداد مشاهدات :37

شروع کلاسهای نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

--1395 / 11 / 18  -11:54 تعداد مشاهدات :90

تاریخ حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 96 /95

--1395 / 11 / 18  -11:45 تعداد مشاهدات :68


--1395 / 11 / 18  -11:10 تعداد مشاهدات :75


--1395 / 11 / 16  -13:26 تعداد مشاهدات :38


--1395 / 11 / 13  -12:8 تعداد مشاهدات :132


--1395 / 11 / 12  -9:35 تعداد مشاهدات :125

برنامه کارآموزی در عرصه (2) دانشجویان کارشناسی هوشبری ورودی مهر 92 و مشاهده برنامه کارآموزی (2) دانشجویان کارشناسی هوشبری روزانه ورودی مهر 94 و برنامه کارآموزی (4) دانشجویان کارشناسی هوشبری ورودی مهر 93

--1395 / 11 / 09  -13:34 تعداد مشاهدات :107


--1395 / 10 / 27  -9:25 تعداد مشاهدات :87


--1395 / 10 / 27  -9:8 تعداد مشاهدات :120

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: