سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

10:41:23 AM 1399 / 07 / 08
 
   
     

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
برگزاری جلسه آنلاین پرسش و پاسخ با معاون آموزشی دانشجویی دانشکده، روز شنبه مورخ 99/07/12 ساعت 12

--1399 / 07 / 06  -11:29 تعداد مشاهدات :20

دستورالعمل محاسبه گواهی ساعت تدریس اعضای هیأت علمی و ساعت حق التدریس مدرسین مدعو درنیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

--1399 / 07 / 02  -12:49 تعداد مشاهدات :41


--1399 / 07 / 01  -11:20 تعداد مشاهدات :89

لطفاً تأییدیه انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 خود را بررسی و نواقص مربوط به انتخاب واحد را حداکثر تا روز شنبه مورخ 99/07/05 به اداره آموزش دانشکده اعلام نمایید

--1399 / 06 / 31  -10:18 تعداد مشاهدات :22


--1399 / 06 / 31  -10:7 تعداد مشاهدات :34

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار sky room و screen recorder، دوشنبه مورخ 99/6/31 ساعت 12/00 دفتر سرپرستی دانشکده

--1399 / 06 / 29  -13:26 تعداد مشاهدات :197


--1399 / 06 / 29  -13:14 تعداد مشاهدات :68

لینک کلاسهای مجازی دانشکده به تفکیک رشته

--1399 / 06 / 26  -11:38 تعداد مشاهدات :228


--1399 / 06 / 26  -11:18 تعداد مشاهدات :56


--1399 / 06 / 25  -14:1 تعداد مشاهدات :52


--1399 / 06 / 19  -12:6 تعداد مشاهدات :108


--1399 / 06 / 19  -12:1 تعداد مشاهدات :113


--1399 / 06 / 19  -10:7 تعداد مشاهدات :94


--1399 / 06 / 18  -8:24 تعداد مشاهدات :49

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: