امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:31:18 PM 1397 / 05 / 31
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
برنامه هفتگی گروه معارف در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

--1397 / 05 / 23  -12:53 تعداد مشاهدات :83

برنامه دروس گروه تربیت بدنی در نیمسال اول سال تحصیلی 97-98

--1397 / 05 / 23  -12:43 تعداد مشاهدات :51

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 98-97

--1397 / 05 / 23  -8:11 تعداد مشاهدات :115


--1397 / 04 / 17  -11:43 تعداد مشاهدات :191


--1397 / 04 / 13  -9:35 تعداد مشاهدات :216


--1397 / 04 / 11  -7:29 تعداد مشاهدات :151

تاریخ آزمون کتبی جامع کارآموزی روز سه شنبه مورخ 97/4/19 می باشد.

--1397 / 04 / 06  -9:46 تعداد مشاهدات :108

تشکیل کارگاههای کارآموزی از روز شنبه مورخ 97/4/16 لغایت پنج شنبه 97/4/21 خواهد بود

--1397 / 04 / 05  -9:25 تعداد مشاهدات :120

فراخوان جشنواره رازی از تاریخ اول تیر ماه تا پایان مهرماه سال جاری

--1397 / 04 / 02  -12:57 تعداد مشاهدات :123

سامانه مهمانی و انتقالی از تاریخ 97/04/02 لغایت 97/04/06 فعال است

--1397 / 03 / 30  -11:49 تعداد مشاهدات :118

دانشجویانی که در زمینه های آموزشی فعالیت دارند به دفتر استعداد های درخشان دانشگاه مراجعه نمایند

--1397 / 03 / 29  -8:33 تعداد مشاهدات :84

ثبت نام ترم تابستانی الکترونیکی دردانشگاه اصفهان در تابستان 97

--1397 / 03 / 29  -8:20 تعداد مشاهدات :95


--1397 / 03 / 23  -12:17 تعداد مشاهدات :170

فراخوان پذیرش طرحهای تحقیقاتی پژوهش در آموزش

--1397 / 03 / 23  -11:6 تعداد مشاهدات :79

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: