حضرت فاطمه سلام الله علیهافرمودند :آن گاه که در روز قیامت برانگیخته شوم ، گناهکاران امّت پیامبر اسلام را شفاعت خواهم کرد .  (منبع : کتاب عوالم. جلد 11. صفحه 487.طبق نقل نهج الحیاة. صفحه205 )

12:01:39 AM 1396 / 01 / 06
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1395 / 12 / 18  -12:59 تعداد مشاهدات :114


--1395 / 12 / 10  -14:18 تعداد مشاهدات :128

مشاهده لیست اسامی اساتید راهنما در نیمسال دوم 96-95

--1395 / 12 / 10  -12:18 تعداد مشاهدات :103


--1395 / 12 / 10  -11:37 تعداد مشاهدات :203


--1395 / 12 / 08  -11:59 تعداد مشاهدات :85

انجمن علمی علوم آزمایشگاهی و کانون فرهیختگان دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار میکند .

--1395 / 12 / 07  -13:48 تعداد مشاهدات :83


--1395 / 12 / 01  -11:47 تعداد مشاهدات :172


--1395 / 11 / 30  -8:58 تعداد مشاهدات :127


--1395 / 11 / 27  -10:58 تعداد مشاهدات :141


--1395 / 11 / 26  -12:24 تعداد مشاهدات :101


--1395 / 11 / 25  -12:19 تعداد مشاهدات :117

شروع کلاسهای نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

--1395 / 11 / 18  -11:54 تعداد مشاهدات :150

تاریخ حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 96 /95

--1395 / 11 / 18  -11:45 تعداد مشاهدات :123


--1395 / 11 / 18  -11:10 تعداد مشاهدات :146

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: