رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

11:11:41 PM 1396 / 05 / 04
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1396 / 04 / 25  -13:16 تعداد مشاهدات :123


--1396 / 04 / 25  -11:23 تعداد مشاهدات :90


--1396 / 04 / 25  -11:6 تعداد مشاهدات :96


--1396 / 04 / 18  -12:54 تعداد مشاهدات :106


--1396 / 04 / 17  -13:3 تعداد مشاهدات :114


--1396 / 04 / 11  -9:22 تعداد مشاهدات :245


--1396 / 04 / 11  -9:5 تعداد مشاهدات :106


--1396 / 03 / 20  -13:24 تعداد مشاهدات :144


--1396 / 02 / 25  -13:20 تعداد مشاهدات :315


--1396 / 02 / 24  -13:36 تعداد مشاهدات :272


--1396 / 02 / 24  -8:31 تعداد مشاهدات :277


--1396 / 02 / 24  -8:22 تعداد مشاهدات :204


--1396 / 02 / 16  -11:14 تعداد مشاهدات :229


--1396 / 02 / 11  -14:1 تعداد مشاهدات :206

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: