امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

3:06:53 PM 1398 / 09 / 24
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1398 / 09 / 20  -12:57 تعداد مشاهدات :222


--1398 / 09 / 20  -9:48 تعداد مشاهدات :166


--1398 / 09 / 19  -9:2 تعداد مشاهدات :96

جلسه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 98/9/17 در محل آمفی تئاتر دانشکده پیراپزشکی برگزار شد

--1398 / 09 / 18  -12:30 تعداد مشاهدات :91


--1398 / 09 / 18  -10:24 تعداد مشاهدات :134


--1398 / 09 / 16  -8:59 تعداد مشاهدات :111


--1398 / 09 / 12  -13:57 تعداد مشاهدات :167


--1398 / 09 / 12  -13:12 تعداد مشاهدات :151

زمان برگزاری آزمون

--1398 / 09 / 12  -11:11 تعداد مشاهدات :143


--1398 / 09 / 06  -14:4 تعداد مشاهدات :191


--1398 / 09 / 02  -11:55 تعداد مشاهدات :280


--1398 / 08 / 22  -13:33 تعداد مشاهدات :366

منابع آزمون کارشناسی ارشد هوشبری

--1398 / 08 / 21  -13:1 تعداد مشاهدات :302

جدول زمان بندی سامانه میهمانی وانتقالی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

--1398 / 08 / 19  -8:50 تعداد مشاهدات :274

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: