امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:46:45 PM 1398 / 07 / 23
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
برنامه کارگاههای اخلاق در پژوهش

--1398 / 07 / 22  -9:15 تعداد مشاهدات :46


--1398 / 07 / 21  -13:32 تعداد مشاهدات :59


--1398 / 07 / 21  -12:31 تعداد مشاهدات :58

برنامه زمان بندی کلاس آموزشی آشنایی با مقررات انضباطی

--1398 / 07 / 20  -15:5 تعداد مشاهدات :55


--1398 / 07 / 17  -14:26 تعداد مشاهدات :131


--1398 / 07 / 17  -14:23 تعداد مشاهدات :98


--1398 / 07 / 15  -13:13 تعداد مشاهدات :180

عنوان پایان نامه : مقایسه پارامترهای دزیمتریک تراشه های ترمولومینسانس مختلف

--1398 / 07 / 13  -13:22 تعداد مشاهدات :152

لیست طرح دروس گروه‌های آموزشی دانشکده پیراپزشکی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

--1398 / 07 / 06  -11:51 تعداد مشاهدات :283


--1398 / 07 / 03  -14:29 تعداد مشاهدات :308

برنامه مربیان کارآموز بیمارستان نقوی

--1398 / 06 / 31  -13:58 تعداد مشاهدات :207

موفقیت دانشجویان کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات سلامت در پذیرش آزمون دکترای تخصصی

--1398 / 06 / 31  -13:10 تعداد مشاهدات :266


--1398 / 06 / 26  -14:22 تعداد مشاهدات :261

دانشجویان جدیدالورود دانشکده پیراپزشکی می‌بایست جهت تیتراسیون HbS Ab به آزمایشگاه‌های تشخیصی طبی مراجعه نمایند.

--1398 / 06 / 26  -12:58 تعداد مشاهدات :344

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: