سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

2:38:09 AM 1401 / 09 / 17
 
   
     


سایت مقام معظم رهبری 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
پیشنهاد جهت دوره های آموزشی توانمندسازی با موضوع اعتبار بخشی

--1401 / 09 / 16  -14:54 تعداد مشاهدات :9

حمایت بنیاد ملی نخبگان از تشکیل هسته های دانشجویی مسئله محور

--1401 / 09 / 14  -8:11 تعداد مشاهدات :16

دوره های پژوهشی (مقاله نویسی، پروپوزال نویسی، سرچ در منابع علمی و ...)

--1401 / 09 / 12  -15:2 تعداد مشاهدات :24


--1401 / 09 / 12  -9:5 تعداد مشاهدات :26


--1401 / 09 / 12  -8:27 تعداد مشاهدات :30


--1401 / 09 / 08  -14:51 تعداد مشاهدات :29


--1401 / 09 / 07  -14:49 تعداد مشاهدات :65

آغاز جشنواره شهید مطهری، ارسال فرایندهای آموزشی و تجلیل از فرایندهای آموزشی برتر

--1401 / 09 / 06  -13:14 تعداد مشاهدات :36


--1401 / 09 / 02  -9:6 تعداد مشاهدات :69

تاریخ برگزاری: 05 / 09 / 1401 ساعت برگزاری: 11:30

--1401 / 09 / 01  -10:14 تعداد مشاهدات :111

مهلت ارسال خلاصه مقالات 1401/09/15 تا 1401/10/15

--1401 / 08 / 30  -9:28 تعداد مشاهدات :44


--1401 / 08 / 25  -15:0 تعداد مشاهدات :75

لیست و تاریخ آزمونهای میان ترم به تفکیک گروههای آموزشی

--1401 / 08 / 21  -10:54 تعداد مشاهدات :100


--1401 / 08 / 18  -13:54 تعداد مشاهدات :82

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: