امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

4:23:09 AM 1398 / 03 / 28
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1398 / 03 / 27  -12:20 تعداد مشاهدات :24


--1398 / 03 / 26  -10:32 تعداد مشاهدات :21

راهنمای آزمون شش حیطه یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور - 1398

--1398 / 03 / 21  -11:48 تعداد مشاهدات :43

آزمون جامع کارآموزی : روز یکشنبه 26 خرداد ماه، کلاس 105

--1398 / 03 / 20  -10:25 تعداد مشاهدات :39


--1398 / 03 / 08  -13:32 تعداد مشاهدات :77


--1398 / 03 / 08  -10:54 تعداد مشاهدات :75


--1398 / 03 / 05  -14:52 تعداد مشاهدات :85


--1398 / 03 / 05  -14:35 تعداد مشاهدات :81

دستاوردهای بیستمین همایش آموزش پزشکی و دوازدهمین جشنواره شهید مطهری ( 13-11 اردیبهشت ، تهران)

--1398 / 03 / 04  -11:19 تعداد مشاهدات :79


--1398 / 02 / 21  -14:3 تعداد مشاهدات :271


--1398 / 02 / 21  -12:14 تعداد مشاهدات :103


--1398 / 02 / 21  -12:0 تعداد مشاهدات :81


--1398 / 02 / 18  -14:1 تعداد مشاهدات :109

اخذ مجوز برگزاری دوره های آموزشی حفاظت در برابر اشعه ( مقدماتی و پیشرفته ) از واحد حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران

--1398 / 02 / 18  -11:23 تعداد مشاهدات :80

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: