امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:48:51 PM 1398 / 11 / 28
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1398 / 11 / 28  -12:28 تعداد مشاهدات :13


--1398 / 11 / 28  -11:39 تعداد مشاهدات :20


--1398 / 11 / 21  -12:4 تعداد مشاهدات :61

طرح دروس

--1398 / 11 / 19  -9:42 تعداد مشاهدات :56


--1398 / 11 / 16  -14:50 تعداد مشاهدات :77


--1398 / 11 / 16  -14:41 تعداد مشاهدات :114

لیست اسامی گروهها، مربیان و بخش‌ها و برنامه روتیشن کارآموزی

--1398 / 11 / 14  -13:48 تعداد مشاهدات :374

برنامه کارآموزی

--1398 / 11 / 13  -14:59 تعداد مشاهدات :394

طرح دروس

--1398 / 11 / 13  -14:40 تعداد مشاهدات :97

برنامه کارآموزی

--1398 / 11 / 08  -14:21 تعداد مشاهدات :214


--1398 / 11 / 06  -13:28 تعداد مشاهدات :189


--1398 / 11 / 02  -12:43 تعداد مشاهدات :135


--1398 / 10 / 18  -14:25 تعداد مشاهدات :252


--1398 / 10 / 18  -13:11 تعداد مشاهدات :112

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: