دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

اولین جشنواره ملی تجارب برتر پاسخگویی اجتماعی در نظام سلامت برگزار می‌شود

هدف: احصاء اقدامات شاخص دانشگاههای علوم پزشکی در حوزه مسئولیت اجتماعی و به اشتراک گذاری تجارب برتر

 

تاریخ برگزاری: 3 مرداد ماه 1403

مهلت ارسال آثار: 15 تیرماه 1403

فرم ارسال تجارب برتر برای "اولین جشنواره ملی تجارب برتر پاسخگویی اجتماعی در نظام سلامت"

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت
عکاس

مدیر سایت

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب