دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

بزرگداشت روز ملی بیهوشی توسط گروه هوشبری و کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی

بزرگداشت روز ملی بیهوشی در تاریخ 1402/12/07 با برپایی غرفه‌های علمی، فرهنگی و خیرانه (منافع حاصل به صندوق خیریه جود و کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان مشمول اهدا گردید) در محل دانشکده پیراپزشکی در راستای اعتلای اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت پذیری، همدلی و درک شرایط همتایان و دستیابی به اهداف ارزشمند پاسخگویی اجتماعی با حضور دبیرکارگروه پاسخگویی اجتماعی کلان منطقه 7 سرکار خانم دکتر فخرالسادات میرحسینی و سرکار خانم مهندس زهره رجبی دبیر کارگروه پاسخگویی اجتماعی دانشگاه برگزار گردید.

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت
عکاس

مدیر سایت

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب