دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

طرح دروس مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسال دوم تحصیلی 1401/1402

 

 

آسیب شناسی عمومی

 

 

ایمنی شناسی پزشکی (نظری)

 

 

ایمنی شناسی پزشکی (عملی)

 

 

خون شناسی (نظری)

 

 

خون شناسی (عملی)

 

اخلاق اسلامی

فرهنگ و تمدن اسلامی

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب