دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

طرح دروس مقطع کارشناسی هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسال دوم تحصیلی 1401/1402

 

 اندیشه اسلامی1 (دانشجویان بین الملل)

 انقلاب اسلامی

 اهداف کارآموزی 2

 اهداف کارآموزی 4

 اهداف کارآموزی در عرصه

 اهداف کارآموزی پرستاری

 بهداشت روان (ورودی 1401)

 بهداشت روان (ورودی 1400)

 بیهوشی 1

 بیهوشی 3

 تاریخ تحلیلی صدر اسلام (دانشجویان بین الملل)

تفسیر موضوعی قرآن کریم

 داخلی و جراحی 2

 دانش خانواده و جمعیت (دانشجویان بین الملل)

 فارماکولوژی

 مراقبت‌های ویژه

 معرفی بیمار

 مدیریت درد

 مراقبت‌های پس از بیهوشی


   

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب