دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
لیست اخبار صفحه :1
افتخار آفرینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش هوشبری دانشکده پیراپزشکی کاشان در پانزدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

افتخار آفرینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش هوشبری دانشکده پیراپزشکی کاشان در پانزدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

سرکار خانم فاطمه بهنام در پانزدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور موفق به کسب مدال طلا در مرحله گروهی حیطه آموزش پزشکی شدند

برگزاری سلسله نشست‌های مدیر بین‌الملل دانشگاه جهت بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان بین‌الملل

برگزاری سلسله نشست‌های مدیر بین‌الملل دانشگاه جهت بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان بین‌الملل

این نشست‌ها جهت بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان بین‌الملل و مشکلات ایشان، باید و نبایدهای آموزشی، رعایت دقیق قوانین و مقررات آموزشی-انضباطی و نحوه اطلاع‌رسانی مناسب به این دانشجویان برگزار شد.

جلسه هماهنگی برگزاری پنل سلامت در هفتمین همایش معماری سازمانی در تاریخ دوشنبه 30 مرداد 1402 در گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار گردید.

جلسه هماهنگی برگزاری پنل سلامت در هفتمین همایش معماری سازمانی در تاریخ دوشنبه 30 مرداد 1402 در گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار گردید.

در این نشست پیرامون مباحث برنامه ریزی برای محتوای پنل سلامت در هفتمین همایش معماری سازمانی 1402 بحث و تبادل نظر انجام گرفت.

نشست مدیر امور بین الملل معاونت آموزشی دانشگاه با جمعی از اعضای هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی در روز دوشنبه مورخ 1402/5/2 برگزار شد.

نشست مدیر امور بین الملل معاونت آموزشی دانشگاه با جمعی از اعضای هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی در روز دوشنبه مورخ 1402/5/2 برگزار شد.

در این نشست سرکار خانم دکتر مشکدانیان ضمن قدردانی از همکاری اعضای هیئت علمی دانشکده در تدریس دروس دانشجویان بین الملل، نتایج نظر سنجی و ارزیابی این دانشجویان را به اساتید ارائه نمودند.

بازدید تیم ارزیاب اعتبار بخشی موسسه‌ای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از دانشکده پیراپزشکی

بازدید تیم ارزیاب اعتبار بخشی موسسه‌ای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از دانشکده پیراپزشکی

تیم ارزیاب اعتباربخشی موسسه‌ای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در روز دوشنبه مورخ 1402/04/19 از بخش‌های مختلف دانشکده بازدید و سنجه‌ها و استانداردهای دانشکده را مورد بررسی قرار دادند.

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب