دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان برگزار می‌کند: دوره‌های آموزشی - مهارتی تابستان 1403 ویژه دانشجویان و کارمندان

مهلت ثبت نام: 5 تیرماه

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت
عکاس

مدیر سایت

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب