دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
لیست اخبار صفحه :1
جلسه دفاع از پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته تحصیلی فناوری اطلاعات سلامت - دانشجو: خانم سعیده سادات متفکران

جلسه دفاع از پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته تحصیلی فناوری اطلاعات سلامت - دانشجو: خانم سعیده سادات متفکران

عنوان پایان نامه: طراحی و ارزیابی کاربردپذیری برنامه کاربردی آموزش اصطلاحات پزشکی مبتنی بر تلفن هوشمند و تأثیر آن بر یادگیری دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت

جلسه دفاع از رساله جهت اخذ مدرک دکتری تخصصی رشته تحصیلی مدیریت اطلاعات سلامت، دانشجو: زهرا کهزادی

جلسه دفاع از رساله جهت اخذ مدرک دکتری تخصصی رشته تحصیلی مدیریت اطلاعات سلامت، دانشجو: زهرا کهزادی

عنوان رساله: طراحی و ارزیابی روش هوشمند در شناسایی عوامل پیشگویی کننده ترخیص بیماران ترومایی شهرستان کاشان با استفاده از الگوریتم بهبود یافته ی اپریوری تاریخ برگزاری: 1402/12/23 ساعت برگزاری: 11:30 محل برگزاری:لابراتوار فناوری اطلاعات سلامت

جلسه پیش دفاع از رساله جهت اخذ مدرک دکتری تخصصی رشته تحصیلی مدیریت اطلاعات سلامت- دانشجو: پریسا باقری طولارود

جلسه پیش دفاع از رساله جهت اخذ مدرک دکتری تخصصی رشته تحصیلی مدیریت اطلاعات سلامت- دانشجو: پریسا باقری طولارود

عنوان رساله: طراحی، ارزیابی کاربردپذیری و اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تلفن هوشمند برای مراقبان کودکان دچار سوختگی شدید تاریخ برگزاری: 1402/10/17 ساعت برگزاری: 8 صبح محل برگزاری: لابراتوار فناوری اطلاعات سلامت استاد راهنما: دکترفاطمه رنگرز جدی

جلسه دفاع از پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته تحصیلی کارشناسی ارشد آموزش هوشبری- دانشجو: محسن حبیبی

جلسه دفاع از پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته تحصیلی کارشناسی ارشد آموزش هوشبری- دانشجو: محسن حبیبی

عنوان پایان نامه: امکان‌سنجی استفاده از برنامه‌ی آموزش بدون سخنرانی در آموزش هوشبری در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران تاریخ برگزاری: 1402/7/10 ساعت برگزاری: 12:30 محل برگزاری: آمفی تئاتر دانشکده‌ی پیراپزشکی

جلسه دفاع از پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته تحصیلی فیزیک پزشکی - دانشجو: محمد سرخیل

جلسه دفاع از پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته تحصیلی فیزیک پزشکی - دانشجو: محمد سرخیل

عنوان پایان نامه: تعیین سطوح مرجع تشخیصی تصویربرداری سی تی اسکن بیمارستان‌های شهر ساوه در سال 1401 تاریخ برگزاری: 21 / 6 / 1402 ساعت برگزاری: 30 / 10 صبح محل برگزاری: آمفی تئاتر ابن سینا

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب