دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

جلسه دفاع از پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته تحصیلی فناوری اطلاعات سلامت- دانشجو: خانم زهرا نصیری خونساری

عنوان پایان نامه: طراحی، اجرا و ارزیابی میز خدمت الکترونیکی برای ارائه خدمات درمانی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان - 1402

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت
عکاس

مدیر سایت

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب