دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

جلسه دفاع از پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته تحصیلی فیزیک پزشکی - دانشجو: محمد سرخیل

عنوان پایان نامه: تعیین سطوح مرجع تشخیصی تصویربرداری سی تی اسکن بیمارستان‌های شهر ساوه در سال 1401

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت
عکاس

مدیر سایت

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب