دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

جلسه پیش دفاع از رساله جهت اخذ مدرک دکتری تخصصی رشته تحصیلی مدیریت اطلاعات سلامت- دانشجو: پریسا باقری طولارود

عنوان رساله: طراحی، ارزیابی کاربردپذیری و اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تلفن هوشمند برای مراقبان کودکان دچار سوختگی شدید

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت
عکاس

مدیر سایت

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب