دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

مدرسه تابستانه 1403: این گوی و این میدان

صفر تا صد آموزش مقاله نویسی تا آموزش برنامه نویسی هوش مصنوعی و شرکت در طرح‌های پژوهشی

{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت
عکاس

مدیر سایت

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب