دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

کارگاه آشنایی با روش‌های تندخوانی و تکنیک‌های تقویت حافظه

انجمن علمی دانشجویی فناوری اطلاعات سلامت برگزار می‌کند:

کارگاه "آشنایی با روش‌های تندخوانی و تکنیک‌های تقویت حافظه"

زمان: چهارشنبه 1402/02/26 ساعت 19-21

مدرس: مهندس علی نیک مرام

آدرس ورود به کارگاه: https://webinar.kaums.ac.ir/ch/hit

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت
عکاس

مدیر سایت

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب