دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
لیست اخبار صفحه :1
برگزاری سلسله نشست‌های مدیر بین‌الملل دانشگاه جهت بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان بین‌الملل

برگزاری سلسله نشست‌های مدیر بین‌الملل دانشگاه جهت بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان بین‌الملل

این نشست‌ها جهت بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان بین‌الملل و مشکلات ایشان، باید و نبایدهای آموزشی، رعایت دقیق قوانین و مقررات آموزشی-انضباطی و نحوه اطلاع‌رسانی مناسب به این دانشجویان برگزار شد.

نشست مدیر امور بین الملل معاونت آموزشی دانشگاه با جمعی از اعضای هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی در روز دوشنبه مورخ 1402/5/2 برگزار شد.

نشست مدیر امور بین الملل معاونت آموزشی دانشگاه با جمعی از اعضای هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی در روز دوشنبه مورخ 1402/5/2 برگزار شد.

در این نشست سرکار خانم دکتر مشکدانیان ضمن قدردانی از همکاری اعضای هیئت علمی دانشکده در تدریس دروس دانشجویان بین الملل، نتایج نظر سنجی و ارزیابی این دانشجویان را به اساتید ارائه نمودند.

    عبارت خود را درج و جهت جستجو
    تنظیمات قالب