دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

برای مشاهده برنامه هفتگی، لیست دروس  و دفترچه‌های راهنمای آموزشی رشته‌های تحصیلی دانشکده پیراپزشکی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401 - 1402 رشته تحصیلی خود را  کلیک کنید:

 

برنامه هفتگی مقطع کارشناسی برنامه هفتگی مقطع کارشناسی ارشد برنامه هفتگی مقطع دکتری تخصصی
تکنولوژی پرتو شناسی آموزش هوشبری مدیریت اطلاعات سلامت
علوم آزمایشگاهی فن آوری اطلاعات سلامت  
فن آوری اطلاعات سلامت فیزیک پزشکی
هوشبری  
 برنامه هفتگی تربیت بدنی
برنامه هفتگی گروه معارف

 

 با توجه به تغییرات برنامه هفتگی در اوایل ترم تحصیلی توصیه می‌گردد دانشجویان در فواصل زمانی معین، برنامه هفتگی خود را بازبینی نمایند. (لطفا به تاریخ آخرین ویرایش برنامه هفتگی هر ترم تحصیلی، توجه نمایید).

 

لیست و شماره دروس

مقطع کارشناسی

لیست و شماره دروس

مقطع کارشناسی ارشد

لیست و شماره دروس

مقطع دکتری تخصصی

تکنولوژی پرتو شناسی آموزش هوشبری مدیریت اطلاعات سلامت
علوم آزمایشگاهی فن آوری اطلاعات سلامت  
فن آوری اطلاعات سلامت فیزیک پزشکی
هوشبری  
لیست و شماره دروس عمومی  

دفترچه‌های راهنمای آموزشی

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب