دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی

انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان زیر نظر سرپرست دانشکده پیراپزشکی پس از دریافت مجوز از شورای فرهنگی دانشگاه طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین دانشگاه علوم پزشکی کاشان و اساسنامه مربوطه در بهار 1387 فعالیت خود را به منظور حمایت از فعالیت‌های خودجوش علمی و پژوهشی دانشجویان و هدایت آنها در مسیر بالندگی علمی وگسترش فرهنگ مشارکت و همکاری‌های گروهی در عرصه‌های علمی- پژوهشی آغاز می‌نماید. در ضمن حیطه برنامه و فعالیت‌ها به تایید سرپرست دانشکده پیراپزشکی کاشان مربوطه می‌رسد.

 

اسامی اعضای انجمن علمی تخصصی علوم آزمایشگاهی 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

1

امیرحسین بیشه

دبیر علمی

2

مهسا پهلوانی پور

عضو انجمن

3

کوثر خیرخواه

عضو انجمن

4

ابوالفضل درگی

عضو انجمن

5

فاطمه هنرمند

عضو انجمن

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب