دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

انجمن علمی تخصصی پرتونگاری

انجمن علمی تخصصی پرتونگاری زیر نظر سرپرست دانشکده پیراپزشکی امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی کاشان و در چارچوب مصوبات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت پیشبرد اهداف مذکور در اساسنامه در پاییز 86 شروع به فعالیت نمود.

 

اسامی اعضای انجمن علمی تخصصی پرتونگاری بدین شرح می‌باشد:

ردیف

 نام و نام خانوادگی

1

حدیث جمالی

2

عارف جلیلیان

3

امیرحسین زرگری

4

فاطمه سربلوکی

5

زهره فضلی

6

زهرا قادری

7

فاطمه کریمی

8
فاطمه همدانی

 

  لینک‌های مرتبط: 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب