دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

برنامه اعضای هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت در نیمسال دوم تحصیلی 1402/1403 

 

جهت مشاهده برنامه نام استاد مورد نظر گروه را کلیک نمایید

 

 

 

 

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب