دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
کارشناس تاسیسات دانشکده پیراپزشکی
تاسیسات
کارشناس تاسیسات دانشکده پیراپزشکی
شرح وظایف:
- انجام تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات و ساختمان‌ها و دایر نگاه داشتن تاسیسات - تشخیص ضرورت خرید وسایل یدکی و لوازم مورد نیاز - سرویس و خدمات فصلی و تهیه وسایل و لوازم مورد نیاز - بررسی سالم بودن تاسیسات و آتش نشانی و نظافت بر شارژ به موقع کپسول‌های مربوطه - انجام کلیه امور مربوط به نصب وسایل، تابلوها، پلاکاردها، و غیره در زمان مراسم، جشن‌ها و غیره - پیگیری و انجام اموری‌ که از مقام مافوق ابلاغ می‌گردد
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب