دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 

رسالت:

گروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به عنوان یکی از مراکز معتبر آموزشی دانشجویان در رشته علوم آزمایشگاهی و مهارتهای مربوطه تا به حال توانسته نقش مهمی را در تدوین، مشارکت، بازنگری سرفصل آموزشی، عرصه سلامت و تربیت نیروهای متخصص ایفا کند.

این گروه با نگاه به اسناد بالا دستی، نقشه جامع علمی و سلامت کشور، تحول و نوآوری، اشتغال کارآفرینی و تولید ثروت اهداف خود را تدوین و ارائه کرده است.

اعضای هیئت علمی گروه با تخصص در رشته‌های علوم پایه پزشکی هماتولوژی، ایمنی شناسی، میکروب شناسی و سایر رشته های مرتبط و تعامل با گروههای علوم پایه سایر دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی حاضر در دانشگاه، مراکز دانش بنیان و پژوهشکده‌ها، برخوردار از زمینه‌های پژوهشی گسترده و روش‌های آزمایشگاهی متنوع و بهره‌گیری از فن آوری آموزشی و پژوهشی منطبق بر اهداف و سرمایه‌های منطقه آمایش سرزمینی در این حوزه‌ها و با اتخاذ رویکرد مناسب مدیریتی، سعی در تربیت دانش آموختگانی دارد که با آخرین تکنیک‌های آزمایشگاهی آشنا بوده و با ایجاد حس مسئولیت پذیری، تعهد به اصول اخلاقی، همکاری و مشارکت در طرح‌های ملی بتوانند آماده خدمت در عرصه‌های مختلف آزمایشگاهی مورد نیاز در سیستم سلامت کشور شوند.

اهداف:

-     تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نظام سلامت

-     تولید علم و نوآوری در زمینه علوم مربوط به رشته علوم آزمایشگاهی و متناسب با نیازهای واقعی جامعه

-     ارتقا کیفیت آموزشی و به تبع آن کیفیت زندگی آحاد مردم در راستای ارزشهای اجتماعی متعالی

-     تولید محتوای الکترونیکی جهت آموزش دانشجویان و باز آموزان و رفع نیازهای مراکز آزمایشگاهی

-     تربیت و آموزش دانشجویان جهت ایجاد تعامل اجتماعی مناسب با بیماران

-     توانمندی دانشجویان و دانش آموختگان در حیطه پژوهشی

-    ارتقا گروه آموزشی جهت راه اندازی رشتههایی با مقاطع بالاتر و ارتقا کیفیت

 

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب