دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 

بیانیه رسالت:
گروه مدیریت و فن‌آوی اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان با  ارائه‎ی فرآیندهای برتر در جشنواره مطهری، پذیرش مسئولیت بازنگری کوریکولوم‌های مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، راه اندازی شرکت دانش بنیان و راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه مرکز مهارت‌های فن‌آوری اطلاعات سلامت ویژه دانشجویان فن‌آوری اطلاعات سلامت با امکان  دسترسی کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و انجام پروژه‌های مشترک بین‌المللی و چاپ مقالات علمی متعدد دارای دستاوردهای متعدد ملی و فراملی است.
این گروه به عنوان قطب علمی بالقوه فن‌آوری اطلاعات سلامت و توسعه میان‏ رشته‏ای در منطقه آمایشی هفتم، انتخاب شده است.
رسالت و اهداف گروه همراستا با اسناد بالادستی مانند نقشه جامع علمی سلامت کشور، طرح عدالت و تعالی در آموزش علوم پزشکی، سند سیاست‌گذاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان و نقشه استراتژی دانشکده پیراپزشکی تدوین شده است.
مزیت رقابتی گروه ادغام فن‌آوری اطلاعات سلامت در آموزش رشته‌های علوم پزشکی و ارتقاء سلامت است.  اعضاء هیات علمی گروه عضو بورد تخصصی رشته، متعهد، متخصص با تجارب و گرایش کاری متنوع شامل مدیریت اطلاعات سلامت، انفورماتیک پزشکی و هوش مصنوعی؛ با تنوع و هرم سنی مناسب، برخوردار از زمینه‎های پژوهشی گسترده و کیفیت بالا و دارای روحیه تعامل با مراکز تحقیقات، مراکز رشد و مراکز دانش بنیان و کارکنان متعهد و توانمند است. گروه با بهره‌گیری از  فن‌آوری‎های آموزشی و پژوهشی به دنبال انطباق فعالیت‎های آموزشی، پژوهشی و اجرایی با فعالیت‌های مشابه منتشر شده در دنیا وآمایش سرزمینی در حوزه فن‎آوری اطلاعات سلامت است تا رویکرد مدیریت مبتنی بر شواهد و استفاده  از شرایط عینی را ایجاد نماید و به تربیت دانش‎آموختگانی آگاه به مسائل علمی روز، علاقمند، مسئولیت‌پذیر، متعهد به اصول اخلاقی، خلاق، دارای روحیه همکاری و توانمند در حیطه آموزش، پژوهش و مدیریت سیستم‌های اطلاعات سلامت بپردازد تا:
1.    نیازهای جامعه و نظام سلامت را از طریق تولید علم و اطلاعات با کیفیت برای تمام سطوح مدیریتی جهت سیاستگذاری و تسهیل و تسریع تصمیم‌سازی‎ها فراهم نمایند.
2.    از حقوق و اطلاعات بیماران حمایت نموده، ارتقاء کیفیت زندگی و سلامت آحاد جامعه با تأکید بر انتقال و ترجمان دانش را در نظر داشته و ارزش ها و مسئولیت اجتماعی را رعایت نمایند.
3.    از طریق تولید محتوای الکترونیکی، تولید نرم‎ افزار، اپلیکیشن‎ها، تهیه شبیه‎سازها و توسعه‎ی محصولات فن‎آورانه زمینه تجاری‌سازی کسب و کار خود،کارآفرینی و خلق ثروت را فراهم نمایند.
دانش‌آموختگان با توجه به مقطع و رشته تحصیلی بایستی دارای توانمندی‌ها و صلاحیت‌های مورد انتظار زیر باشند:
1.    مهارت‌های ارتباطی و تعاملی، حل مسئله و تفکر نقادانه، مدیریتی، عملکرد مبتنی بر فرآیند، کار در محیط‎های حرفه‎ای، یادگیری مستمر، توانایی سالم‎سازی فیزیکی و روانی محیط کار
2.    توانمندی در پذیرش بیماران، ذخیره، بازیابی و به اشتراک‎گذاری اطلاعات، کدگذاری بیماری‌ها، تهیه، پردازش، تفسیر و نمایش داده ها، مدیریت نظام ثبت بیماری‌ها، حفاظت از امنیت اطلاعات، پیگیری و رسیدگی به مستندات ترخیص بیماران و محاسبه هزینه‌ها و رسیدگی به مراجعات قانونی
3.    توانمندی‎های مدیریت فن‎آوری و اطلاعات، تحلیل داده‌ها، پژوهش‌گری و کارآفرینی، کدگذاری، پایش هزینه مراقبت
4.    توانمندی‎های مدیریتی و اجرایی،آموزشی وپژوهشی
در راستای مأموریت ویژه‌ی گروه و تأمین اهداف، اعضای هیأت علمی بایستی مهارت‌ها و وظایف زیر را دارا باشند:
 1.آموزشی 2. پژوهشی 3. ارتباطی و توسعه فردی 4. اجرایی و مدیریتی 5. ارائه خدمات بهداشتی درمانی، تخصصی و ارتقاء سلامت 6. فعالیت‌های تخصصی در خارج از دانشگاه 7. فعالیتهای فرهنگی

چشم انداز:
با اتکال به ایزد منان و آموزه‌های دین مبین اسلام و با بهره‎گیری از ظرفیت‎ها و قابلیت‌های علمی و تخصصی، گروه مصمم است برای دستیابی به مرجعیت علمی در سطح کشور در حوزه فن‌آوری اطلاعات سلامت به خصوص در حیطه‌های آموزش، پژوهش و کارآفرینی تا سال 1404 یکی از گروه‌های آموزشی برتر درکشور باشد.
اهداف:
هدف کلی1: ارتقاء کیفیت  برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی
هدف کلی2: ارتقاء پژوهش های انجام شده (پایان نامه، طرح های تحقیقاتی) وکاربست پژوهش‌ها
 هدف کلی3: تولید علم، فن آوری و خلق ارزش برای ذی نفعان
هدف کلی4: ارتقاء بهره‌وری منابع (انسانی، فضا، امکانات و تجهیزات)
هدف کلی5: ارتقاء سطح دانش و مهارت‌های فراگیران( ارتقاء توانمندیهای عمومی و اختصاصی و صلاحیت‎های حرفه ای فراگیران)
هدف کلی6: ارتقاء سطح رضایتمندی ذ‌ینفعان ( هیأت علمی، فراگیران، دانش آموختگان و سازمان‌های گیرنده خدمت)

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب