دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 

بیانیه رسالت:

ما برآنیم که با نگاه به سند سیاستگذاری دانشگاه و نقشه استراتژیک دانشکده و با مشارکت اعضای هیات علمی و کارکنان متخصص، متعهد و توانمند در  استفاده از تکنولوژی‌های برتر آموزشی و دستاوردهای نوین منطبق بر استانداردهای روز دنیا؛ با تخصیص بهینه منابع به تربیت نیروهای آگاه به مسائل علمی روز، توانمند، خودتوانمندساز، مسئولیت پذیر و حساس به سلامت، اعتقادات و فرهنگ جامعه و متعهد به رفتار حرفه ای بپردازیم تا توانمندی‌های دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد را در زمینه های زیر ایجاد کنیم:

 1. مهارت‌های رویه ای، آموزش و پژوهش، ارتباط حرفه ای و مراقبت (توانمندی دوره کارشناسی)
 2. ارتباط حرفه‌ای، آموزش ، پژوهش، مراقبت، مدیریت و مهارت‌های رایج (توانمندی عمومی دوره کارشناسی ارشد)
 3. مهارت‌های ارتباطی، آموزش نظری و عملی، پژوهش و نگارش مقالات علمی-کاربردی و نوآورانه، تفکر نقادانه، مهارت‌های حل مسئله، مهارت‌های مدیریت، حرفه‌ای گرایی و محاسبات آماری (توانمندی‌های اختصاصی دوره کارشناسی ارشد)

همچنین دانش آموختگان در زمینه پایش، مستندسازی و مراقبت مطلوب از بیماران تحت انواع روش های بی­حسی و بیهوشی در مراحل قبل، حین و بعد از آن ، حضور موثر در تیم احیاء قلبی ریوی مغزی، مشارکت در سرویس کنترل درد و آموزش به همتایان و بیماران؛  تحت مسئولیت متخصصین بیهوشی به صلاحیت‌های لازم برسند.

در راستای رسیدن به رسالت گروه و تامین اهداف، اعضای هیأت علمی در زمینه های مختلف آموزشی- پژوهشی- فرهنگی- ارتباطی، توسعه فردی- اجرایی و مدیریتی و فعالیت‌های تخصصی در خارج از دانشگاه؛ تلاش و فعالیت می‌کنند.

چشم انداز:

پیشگام در ارتقای آموزش و پژوهش در بین گروههای هوشبری کلان منطقه آمایشی هفتم در 5 سال آینده (کسب بالاترین سطح استانداردهای برنامه اعتبار بخشی بین گروههای آموزشی هوشبری)

 اهداف کلی:

1. ارتقاء دانش و مهارتهای فراگیران هوشبری:

اهداف کمی:

 • ارتقاء توانمندیهای فراگیران دوره کارشناسی
 • ارتقاء توانمندیهای عمومی و اختصاصی فراگیران دوره کارشناسی ارشد
 • ارتقاء سطح صلاحیتهای حرفه ای فراگیران

2. ارتقاء توانمندیهای اعضای هیئت علمی

   اهداف کمی:

 • ارتقاء سطح صلاحیتهای حرفه ای، شایستگی‌های علمی و عملی اعضای هیئت علمی
 • ارتقاء جایگاه مسئولیت پذیری و پاسخگویی اعضای هیئت علمی
 • ارتقاء سطح آموزشی اعضای هیئت علمی

3. ارتقاء سطح پژوهشهای انجام شده:

   اهداف کمی:

 • ارتقاء سطح کیفی پایان نامه‌های فراگیران
 • ارتقاء کیفی و کمی طرح های تحقیقاتی انجام شده
 • ارتقاء کیفی و کمی مقالات دانشجویان و اعضای هیئت علمی

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب