دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

عناوین طرح‌های تحقیقاتی گروههای آموزشی دانشکده پیراپزشکی

(برای مشاهده عناوین طرح‌های تحقیقاتی هر گروه کلیک نمایید)

 

گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

گروه آموزشی فیزیک پزشکی - رادیولوژی

گروه آموزشی مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

گروه آموزشی هوشبری

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب