دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

اساتید مشاور دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسال دوم تحصیلی 1401/1402

(جهت مشاهده اسامی دانشجویان تحت مشاوره، نام اساتید مورد نظر را کلیک نمایید)

 

  اساتید مشاور گروه آموزشی فیزیک پزشکی - رادیولوژی  

 دکتر اکبر علی اصغرزاده

برنامه هفتگی

دکتر مهراور رفعتی

برنامه هفتگی

دکتر مهران محسنی

برنامه هفتگی

دکتر حبیب اله مرادی

برنامه هفتگی

دکتر باقر فرهود

برنامه هفتگی

  اساتید مشاور گروه آموزشی مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

دکتر مهرداد فرزندی پور

برنامه هفتگی

دکتر فاطمه رنگرز جدی

برنامه هفتگی

دکتر زهرا میدانی

برنامه هفتگی

دکتر احسان نبوتی

برنامه هفتگی

دکتر لیلا شکری ‌زاده

برنامه هفتگی

دکتر علی محمد نیک فرجام

برنامه هفتگی

اساتید مشاور گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

دکتر محمود صفاری

(برنامه هفتگی)
دکتر مرتضی سلیمیان

(برنامه هفتگی)

دکتر اعظم صامعی

(برنامه هفتگی)

دکتر مصطفی خدری

(برنامه هفتگی)

دکتر سمیه قتلو

(برنامه هفتگی)

دکتر عباس قوطاسلو

(برنامه هفتگی)

دکتر حسین هوشیار

Email: hooshyar4@yahoo.com

دکتر محمد اسماعیل شهاب الدین

Emial: shahaboddin.mohammad@gmail.com

دکتر بهرنگ علنی

Email: behrangha@yahoo.com

اساتید مشاور گروه آموزشی هوشبری

 دکتر مهرداد مهدیان

(برنامه هفتگی)

دکتر فخرالسادات میرحسینی

(برنامه هفتگی)

دکتر فاطمه حسن شیری

(برنامه هفتگی)

 

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب