دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
محبوبه نیکخواه
کارشناس مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی
محبوبه نیکخواه
شرح وظایف:
هماهنگی در برگزاری مراسم‌های مربوط به دانشکده مسئول راه اندازی و انتشار اخبار و رویدادهای مربوط به دانشکده پیراپزشکی در وب سایت دانشکده هماهنگی جهت انعکاس اخبار در سایت دانشگاه مشارکت در جلسات مربوط به روابط عمومی‌ها در سطح دانشگاه هماهنگی در تهیه پرده به مناسبت‌های مختلف برنامه ریزی و کاربرد شیوه‌های مناسب برای انعکاس اهداف، سیاستها، برنامه‌ها و فعالیت‌های حوزه به رسانه‌ها، مخاطبین و ... برنامه‌ریزی، هماهنگی و هدایت فعالیت‌های روابط عمومی در راستای سیاست‌گذاری‌ها و برنامه ریزی‌های حوزه و روابط عمومی دانشگاه برنامه ریزی، هدایت و اجرای ملاقات‌های عمومی دانشجویان و کارکنان تهیه و تدوین برنامه عملکرد سالانه روابط عمومی با تعیین اولویت‌ها و رئوس برنامه‌ها و اقدامات مشارکت در برنامه‌ریزی و اجرای سمینارها، جشنواره‌ها و مراسم گرامیداشت ایام مختلف و مناسبت‌های ویژه
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب