دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
محمد شبانی
مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی
کارشناسی ارشد آموزش هوشبری
مرتبه علمی: مربی
محمد شبانی
شرح وظایف:
- تدوين اهداف و چشم انداز جهت هدايت و ارتقاي فعاليت‌هاي كميته تحقيقات دانشجويي - همكاري با كانون‌هاي علمي و امور دانشجويي – فرهنگي دانشكده - جذب و جلب مشاركت دانشجويان جهت همكاري در كميته تحقيقات دانشجويي - هدايت فعاليت‌هاي تحقيقاتي دانشجويان در راستاي تربيت دانشجويان نمونه - پاسخگويي به سوالات دانشجويان درباره دانشجوي نمونه، استعداد درخشان و فعاليت‌هاي ثبت اختراع و غيره - ترویج و ارتقاء فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشكده - اطلاع رساني درباره نقش و جايگاه تحقيقات دانشجويي در رشد و شکوفایی استعدادهای دانشجویان - ایجاد نشاط علمی و پویایی در راستای فعالیتهای علمی ـ پژوهشی دانشجویان - انجام فعاليت‌های اطلاع رسانی و تعامل بصورت وب سایت، نشریات علمی، پژوهشی و خبری - توانمندسازي اعضاي كميته تحقيقات دانشجويي از طريق برگزاري كلاس‌ها و كارگاه‌هاي مختلف آموزشي و پژوهشي - بررسي قوانين و مقررات مربوط به كميته تحقيقات دانشجويي و ارائه پيشنهاد به كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه - برگزاری سمینارهای تحقیقاتی دانشجویی متناسب با نیازهای دانشجویان در دانشکده و دانشگاه - راه اندازی واحد مشاوره و راهنمایی دانشجویان جهت طراحی پروژه‌های پژوهشی و اجرای آنها - شناسايي دانشجويان مستعد و معرفي جهت همكاري در طرح‌هاي تحقيقاتي اساتيد - فراهم‌ آوردن فرصت‌هاي مناسب جهت انتشار، ارائه و به كارگيري نتايج تحقيقات دانشجويي - زمینه مناسب به منظور حمایتهای مادی و معنوی دانشكده از فعالیتهای علمی دانشجویان - پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ گردیده است
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب