دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر زهرا میدانی

دکتر زهرا میدانی

دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
معاون پژوهشی
مرتبه علمی: استاد


شرح وظایف
x تدوین، اجرا و پیگیری برنامه عملیاتی سالیانه حوزه معاونت پژوهشی در راستای برنامه استراتژیک دانشکده استقرار استانداردها و سنجه‌های اعتباربخشی محور پژوهش بررسی، اطلاع رسانی و پیگیری بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های پژوهشی ترغیب انجام پژوهشهای بین گروهی، بین رشته‌ای، ملی یا فراملی و فراهم نمودن امکانات لازم جهت هماهنگی این گونه پژوهش‌‌ها پیگیری و تسهیل روند اجرای طرح‌های تحقیقاتی و پایان نامه‌های پژوهشی پیگیری ارائه نتایج پژوهش­‌های پایان یافته به موسسات ذیربط جهت کاربرد آن در عرصه‌های مختلف علمی و عملی تنظیم گزارش سالیانه فعالیت­‌های پژوهشی دانشکده تعیین و معرفی پژوهشگران برتر دانشکده به حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه پایش، ارزیابی و ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی و بازخورد آن بررسی و تایید آمار و اطلاعات تهیه شده در حوزه پژوهش و ارائه آن به مراجع ذیربط شرکت فعال در شوراها، جلسات و کمیته‌های مختلف پژوهشی در سطح دانشکده، دانشگاه و وزارت متبوع (حسب مورد)
خدیجه میرعلی

خدیجه میرعلی

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
کارشناس پژوهشی


شرح وظایف
x 1. اختصاص و فعال نمودن نام کاربری و رمز ورود سامانه پژوهان برای کاربران 2 . بررسی و کنترل پروپوزال ثبت شده در سامانه پژوهان از نظر تکمیل بودن عناصر اطلاعاتی سامانه قبل از ارسال به جلسه 3 . شورای پژوهشی 4 . انجام هماهنگی‌های لازم جهت تشکیل جلسات شورای پژوهشی 5 . شرکت در جلسات شورای پژوهشی و تنظیم صورتجلسه شورا و ارسال به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 6 . ارسال پروپوزال پس از جلسه شورای پژوهشی به مجری اول طرح/ دانشجو جهت انجام اصلاحات مورد نظر اعضای شورای 7 . پژوهشی 8 . ارسال پروپوزال تایید شده در شورای پژوهشی دانشکده به اساتید داور (علمی – متدولوژی) تعیین شده در شورا 9 . دریافت پاسخ داوری پروپوزال و ارسال به مجری طرح / دانشجو جهت انجام اصلاحات 10 . ارسال پروپوزال مصوب شده در شورای پژوهشی دانشکده به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 11 . تعیین نمایه مقاله استخراج شده از پایان نامه / رساله دانشجوی تحصیلات تکمیلی 12 . پاسخ گویی به سوالات دانشجویان در مورد فرآیندهای پژوهشی دانشکده 13 . پاسخ گویی به نامه‌های دریافتی از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با هماهنگی و نظارت معاون پژوهشی 14 . اطلاع رسانی آیین نامه ها و برگزاری کارگاهها به اعضای هیئت علمی و دانشجویان 15 . انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری کارگاههای پژوهشی 16 . هماهنگی با ارباب رجوع جهت ملاقات با معاون پژوهشی 17 . جمع آوری مستندات پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان جهت شناسایی پژوهشگر برتر 18 . اطلاع رسانی فعالیت های پژوهشی برجسته اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی 19 . آماده سازی و تولید محتوا پژوهشی جهت درج در وب سایت دانشکده 20 . پیگیری و تهیه مستندات مربوط به استانداردها و سنجه‌های اعتباربخشی محور پژوهش

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب