دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

دوره آموزش عملی احیای قلبی-ریوی پایه و پیشرفته ویژه پزشکان و دندانپزشکان در تاریخ 1402/03/21 در مرکز مهارت‌های بالینی گروه هوشبری برگزار شد

{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت
عکاس

مدیر سایت

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب