دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
بهرام علی ماندی
مسئول سمعی بصری

شرح وظائف مسئول سمعی بصری
  • توانایی استفاده از دستگاه‌های سمعی بصری
  • توانایی آماده کردن دوربین فیلمبرداری برای ضبط فیلم
  • توانایی تشخیص عوامل موثر بر محیط کار و تلاش برای تعدیل یا حذف آنها
  • توانایی عکس گرفتن از سوژه‌های مختلف
  • توانایی استفاده از وسایل صوتی و تصویری
  • توانایی ارتباط موثر با بخش‌های مختلف سازمان
  • همکاری در مراسم‌های مختلف برگزار شده توسط سازمان


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب