دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
خدیجه میرعلی
کارشناس پژوهشی
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

شرح وظائف کارشناس پژوهشی
 • اختصاص و فعال نمودن نام کاربری و رمز ورود سامانه پژوهان برای کاربران
 • بررسی و کنترل پروپوزال ثبت شده در سامانه پژوهان از نظر تکمیل بودن عناصر اطلاعاتی سامانه قبل از ارسال به جلسه شورای پژوهشی
 • انجام هماهنگی‌های لازم جهت تشکیل جلسات شورای پژوهشی 
 • شرکت در جلسات شورای پژوهشی و تنظیم صورتجلسه شورا و ارسال به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
 • ارسال پروپوزال پس از جلسه شورای پژوهشی به مجری اول طرح/ دانشجو جهت انجام اصلاحات مورد نظر اعضای شورای پژوهشی
 • ارسال پروپوزال تایید شده در شورای پژوهشی دانشکده به اساتید داور (علمی – متدولوژی) تعیین شده در شورا 
 • دریافت پاسخ داوری پروپوزال و ارسال به مجری طرح / دانشجو جهت انجام اصلاحات
 • ارسال پروپوزال مصوب شده در شورای پژوهشی دانشکده به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 
 • تعیین نمایه مقاله استخراج شده از پایان نامه / رساله دانشجوی تحصیلات تکمیلی
 • پاسخ گویی به سوالات دانشجویان در مورد فرآیندهای پژوهشی دانشکده 
 • پاسخ گویی به نامه‌های دریافتی از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با هماهنگی و نظارت معاون پژوهشی
 • اطلاع رسانی آیین نامه‌ها و برگزاری کارگاهها به اعضای هیئت علمی و دانشجویان 
 • انجام هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری کارگاههای پژوهشی 
 • هماهنگی با ارباب رجوع جهت ملاقات با معاون پژوهشی 
 • جمع آوری مستندات پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان جهت شناسایی پژوهشگر برتر 
 • اطلاع رسانی فعالیت‌های پژوهشی برجسته اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی 
 • آماده سازی و تولید محتوا پژوهشی جهت درج در وب سایت دانشکده 
 • پیگیری و تهیه مستندات مربوط به استانداردها و سنجه‌های اعتباربخشی محور پژوهش
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب