دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
محمد شبانی
مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی
کارشناسی ارشد آموزش هوشبری

شرح وظائف مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی
 •  تدوين اهداف و چشم انداز جهت هدايت و ارتقاي فعاليت‌هاي كميته تحقيقات دانشجويي 
 • همكاري با كانون‌هاي علمي و امور دانشجويي – فرهنگي دانشكده
 • جذب و جلب مشاركت دانشجويان جهت همكاري در كميته تحقيقات دانشجويي 
 • هدايت فعاليت‌هاي تحقيقاتي دانشجويان در راستاي تربيت دانشجويان نمونه 
 • پاسخگويي به سوالات دانشجويان درباره دانشجوي نمونه، استعداد درخشان و فعاليت‌هاي ثبت اختراع و غيره
 • ترویج و ارتقاء فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشكده 
 • اطلاع رساني درباره نقش و جايگاه تحقيقات دانشجويي در رشد و شکوفایی استعدادهای دانشجویان
 • ایجاد نشاط علمی و پویایی در راستای فعالیت‌های علمی ـ پژوهشی دانشجویان 
 • انجام فعاليت‌های اطلاع رسانی و تعامل بصورت وب سایت، نشریات علمی، پژوهشی و خبری 
 • توانمندسازي اعضاي كميته تحقيقات دانشجويي از طريق برگزاري كلاس‌ها و كارگاه‌هاي مختلف آموزشي و پژوهشي 
 • بررسي قوانين و مقررات مربوط به كميته تحقيقات دانشجويي و ارائه پيشنهاد به كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه 
 • برگزاری سمینارهای تحقیقاتی دانشجویی متناسب با نیازهای دانشجویان در دانشکده و دانشگاه 
 • راه اندازی واحد مشاوره و راهنمایی دانشجویان جهت طراحی پروژه‌های پژوهشی و اجرای آنها
 • شناسايي دانشجويان مستعد و معرفي جهت همكاري در طرح‌هاي تحقيقاتي اساتيد 
 • فراهم‌ آوردن فرصت‌هاي مناسب جهت انتشار، ارائه و به كارگيري نتايج تحقيقات دانشجويي 
 • ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت‌های مادی و معنوی دانشكده از فعالیت‌های علمی دانشجویان 
 • پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ گردیده است
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب