دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر زهرا میدانی
مدیر امور بین الملل
دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

شرح وظائف مدیر امور بین الملل
  • تدوین خط مشی دانشکده در برقراری روابط بین الملل تدوین اولویت‌های دانشکده در امور بین الملل
  • برقراری و تقویت روابط مؤثر با روابط بین‌الملل دانشگاه
  • ایجاد راهکارهای لازم به منظور جذب دانشجویان خارجی علاقه‌مند به تحصیل در رشته‌های مصوب دانشکده
  • تدوین تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها به منظور ایجاد و تحکیم همکاری‌های چند جانبه
  • شناسائی و معرفی ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی دانشکده جهت توسعه همکاری‌های بین المللی
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب