دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر سمیه قتلو ابری
مدیر امور دانشجویی فرهنگی
دکتری تخصصی ایمنی شناسی

شرح وظائف مدیر امور دانشجویی فرهنگی
 • جذب و جلب مشارکت دانشجویان جهت همکاری و همراهی در امور دانشجویی و فرهنگی
 • تهیه فراخوان به منظور جلب همکاری دانشجویان
 • ایجاد سامانه پیامکی و ایمیل به منظور ارتباط سریع‌تر و راحت‌تر دانشجویان با امور دانشجویی
 • ایجاد راهکارهای تشویقی برای جذب همکاری بیشتر دانشجویان
 • ایجاد بانک اطلاعاتی دانشجویان مستعد و علاقمند
 • تهیه فرم‌های استعدادیابی برای دانشجویان جدیدالورود
 • ذخیره‌کردن اطلاعات دانشجویان به همراه توانایی‌های هر یک در بانک ایجاد شده
 • هدایت فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان در راستای تربیت دانشجویان نمونه
 • برگزاری جلساتی جهت آگاهی در مورد نحوه انتخاب دانشجوی نمونه برای دانشجویان، بالاخص دانشجویان جدیدالورود
 • پاسخگویی به سوالات و ابهامات دانشجویان درباره موضوعات مرتبط با امور دانشجویی در ساعات تعیین‌ شده
 • جلب مشارکت و استفاده از منابع سایر تشکلات و سازمان‌ها در حمایت مالی و علمی از فعالیت‌های امور دانشجویی
 • برگزاری کلیه فرآیندها و مراسم دانشجویی
 • تعیین مناسبت‌ها و مراسم ملی/مذهبی جهت برگزاری
 • برنامه‌ریزی و تهیه نیازها جهت برگزاری مراسم مربوطه
 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی
 • تعیین کارگاه‌ها و کلاس‌های مورد نیاز دانشجویان
 • استفاده از دانشجویان مستعد، هنرمند و علاقمند جهت برگزاری (تدریس) کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی
 • شناسایی اساتید مرتبط جهت تدریس در کارگاه‌ها و کلاس‌ها
 • هماهنگی با مسئولین مرتبط جهت برگزاری کارگاه‌ها
 • حمایت از فعالیت‌های فرهنگی – هنری
 • ایجاد هسته‌های فرهنگی و هنری
 • تعیین مسئولیت‌های مربوط به هر هسته
 • پیگیری فعالیت‌های مربوط به هر هسته
 • ایجاد رقابت بین هسته‌ها
 • چاپ بروشور و کتاب‌های فرهنگی مرتبط
 • برگزاری مسابقات دینی، هنری، مهارتی، ورزشی، ادبی و ...
 • شرکت دانشجویان در مسابقات کشوری در راستای تربیت دانشجویان نمونه
 • معرفی دانشجویان منتخب به اساتید و بخش‌های مختلف جهت همکاری
 • برگزاری جلسات هم‌اندیشی با دانشجویان شناسایی شده جهت برگزاری مراسم مختلف
 • برگزاری شب شعر و نمایشگاه‌های هنری در زمینه‌های نقاشی، خطاطی، عکاسی و ...
 • پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ گردیده است
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب