دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر عباس قوطاسلو
مسئول انجمن‌های علمی و دانشجویی
دکتری تخصصی هماتولوژی و بانک خون

شرح وظائف مسئول انجمن‌های علمی و دانشجویی
 • تدوین اهداف و چشم انداز جهت هدایت و ارتقای فعالیت‌های کانون‌های علمی دانشجویان
 • بازنگری و هماهنگ سازی اساسنامه‌های انجمن
 • همکاری با کمیته‌های تحقیقات دانشجویی و امور دانشجویی- فرهنگی دانشکده
 • آماده سازی و پرورش دانشجویان جدیدالورود جهت ورود به کمیته تحقیقات دانشجویی و هدایت طرح‌های تحقیقاتی
 • هدایت فعالیت‌های علمی دانشجویان در راستای تربیت دانشجویان نمونه
 • پاسخگویی با سوالات درباره دانشجوی نمونه، استعداد درخشان و فعالیت‌های ثبت اختراع و غیره
 • جذب و جلب مشارکت دانشجویان جهت همکاری در کانون‌های علمی دانشجویان
 • ترویج و ارتقاء فرهنگ فعالیت‌های علمی و مشارکت دانشجویان در امر آموزش
 • افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت‌های علمی جمعی و تقویت ارتباط آموزشی با استادان
 • ایجاد نشاط علمی و پویایی در راستای فعالیت‌های علمی دانشجویان
 • ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت‌های مادی و معنوی دانشکده از فعالیت‌های علمی دانشجویان
 • توسعه مشارکت و همکاری با سایر کانون‌ها و تشکل‌های علمی در داخل و خارج از دانشکده
 • توانمندسازی اعضای کانون‌های علمی دانشجویان از طریق برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی
 • برگزاری سمینارهای آموزشی متناسب با نیازهای دانشجویان
 • راه‌اندازی واحد مشاوره آموزشی برای هدایت و راهنمایی دانشجویان در دروس
 • اطلاع رسانی جهت شرکت دانشجویان در مسابقات و همایش‌های علمی و حمایت از شرکت اعضای انجمن در این برنامه‌ها
 • برگزاری یا همکاری در اجرای جشنواره‌های علمی، سخنرانی‌ها و همایش‌های علمی، مسابقات علمی، کارگاه‌های آموزشی تکمیلی و تخصصی
 • برقراری ارتباط با انجمن‌های علمی مشابه
 • برگزاری جلسات انجمن‌های علمی با گروه‌های آموزشی جهت بیان مشکلات و نواقص موجود
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب