دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

سرفصل دروس پایه و اختصاصی مقطع دکتری تخصصی (PH.D ) مدیریت اطلاعات سلامت

(برای مشاهده سرفصل دروس روی سرفصل مورد نظر کلیک کنید)

کد درس عنوان درس کد درس  عنوان درس
 01  سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 15 روش های بهبود و مدیریت کیفیت اطلاعات
02   مدیریت اطلاعات سلامت 16 سمینار تحقیق
03   زبان تخصصی 17 پایان نامه
04   تحلیل تئوری های مدیریت 18 انفورماتیک سلامت
05   ساختمان داده ها و برنامه نویسی 19 شبکه های ارتباطات در نظام سلامت
06   سیستم نامگذاری و طبقه بندی بیماریها 20 اقتصاد اطلاعات سلامت
07   اقتصاد سلامت 21 مدیریت پروژه سیستم های اطلاعات سلامت
08  پژوهش عملیاتی 22 فناوری های نوین درمدیریت اطلاعات سلامت
09  طراحی و توسعه سیستم های اطلاعات سلامت 1 23 سیستم های اطلاعات حاکمیت بالینی
10  طراحی و توسعه سیستم های اطلاعات سلامت 2 24 روشهای پیشرفته آماری در تحلیل داده ها
11  داده کاوی و سیستم های دانش بنیان 25 نظام دیده بانی و پایش سلامت
12   مدیریت سیستم های اطلاعات سلامت
13   روشهای هوشمند سازی سیستم های اطلاعات سلامت
14   پرونده الکترونیک سلامت

دریافت فایل سرفصل دروس پایه و اختصاصی مقطع دکتری تخصصی (PH.D ) مدیریت اطلاعات سلامت

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب